Czym jest i kiedy przydaje się firmie rachunek zysków i strat?

Bilans ludziom dostać przekrojowy

Prowadząc własne przedsiębiorstwo musimy liczyć się nie tylko z możliwością dużych zysków, ale i strat. Co jakiś czas mamy obowiązek przeprowadzić rachunek zysków i strat. Taki bilans pozwala nam uzyskać przekrojowy obraz tego, jak wygląda ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jest to podstawowa część sprawozdania finansowego naszej firmy i niestety nie można jego wykonania uniknąć. Z drugiej strony my też na tym odnosimy korzyści, ponieważ widzimy, jaką zdolność do generowania przychodów i samofinansowania ma nasza firma. Daje nam to sygnał do tego, z czego lepiej zrezygnować, a jaką sferę działalności lepiej rozwinąć.

Na szczęście istnieją usługi księgowe tego typu, dlatego nie musimy pozostawać ze sporządzaniem takiego raportu zupełnie sami. Może nam w tym pomóc chociażby nasze biuro księgowe, jeśli ma taką usługę w swojej ofercie. Jeśli zaś mamy o tym pewne pojęcie, możemy posiłkować się informacjami zasięgniętymi z internetu i bez problemów przebrnąć przez proces wykonywania takiego rachunku zysku i strat przedsiębiorstwa.

Przykładem bezpośrednia analiza wpływów

Rachunek przepływów finansowych można wykonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest bezpośrednia analiza wpływów na nasze konto i pieniędzy wychodzących z niego. Drugą metodą jest korekta zysków netto, jednak jest to metoda pośrednia i wymagająca znacznie więcej umiejętności. Nie ma wątpliwości, że bilans firmy pomaga w rozwijaniu swojej przedsiębiorczości, umożliwia naprowadzenie firmy na właściwy kierunek swojej działalności tak, by mogła generować jeszcze większe dochody.